پنجشنبه 7 مرداد ماه 1395
ReyPower home page
سال 1395;اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
سامانه پیامک ارتباط با شرکت:100055221460

مهمترین اهداف ما حفظ آمادگی تولید و بهره برداری صحیح از واحدهای مذکور برای تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری
در چارچوب قرارداد منعقده فروش برق با مشتری و کسب رضایت وی می باشد .
شرکت برای دستیابی به اهداف فوق الذکر ، خود را متعهد به حرکت در محورهای اساسی زیر می داند :
- بهره برداری و نگهداری مناسب و صحیح از واحدهای تولید انرژی الکتریکی و تجهیزات جانبی آنها
- آموزش روی انسانی بمنظور افزایش سطح دانش ، آگاهی و مهارت کارکنان موثر در کیفیت
- بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
- رعایت اصول مهندسی و ایمنی در چارچوب ضوابط و مقررات بهره برداری
- اجرای اقدامات پیشگیرانه موثر به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در فرایندهای موثر در تولید انرژی الکتریکی
- تدوین و بازنگری اهداف کیفی مطابق با موارد این خط مشی
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به “ نیروگاه برق ری” می باشد